โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

RFID Cards - บัตร


บัตร Proximity EM 125KHz
บัตร RFID Card ความถี่ 125KHz สำหรับบัตรความหนา 0.8mm สามารถเข้าเครื่องพิมพ์บัตรเพื่อพิมพ์แบบ overlay ได้
Code Product Description
9326LA บัตรแบบหนา EM 125 KHz 1.8mm - Plain White ขนาด 86Wx54Hx1.8D (mm)
9386LA บัตรแบบบาง EM 125 KHz 0.8mm - Plain White, Gloss ขนาด 86Wx54Hx0.8D (mm)
บัตร SmartCard Mifare 13.56MHz
บัตร RFID Card ความถี่ 13.56MHz แบบ smartcard ใช้สำหรับในการอ่านและเขียนข้อมูลลงบนบัตร สามารถเข้าเครื่องพิมพ์บัตรเพื่อพิมพ์แบบ overlay ได้
Code Product Description
9430PC บัตร MIFARE 13.56 MHz 1K Compatible Chip ขนาด 86Wx54Hx0.8D (mm)
9430PP บัตร MIFARE 13.56 MHz 1K S50 Philips Chip ขนาด 86Wx54Hx0.8D (mm)
9440PP บัตร MIFARE 13.56 MHz 4K S50 Philips Chip ขนาด 86Wx54Hx0.8D (mm)
HID ProxCard® 125KHz
The RF-programmable ProxCard® II proximity access card is the industry choice for a cost-effective solution to proximity access control.
Code Product Description Datasheet
1326LSSMV ProxCard® II Proximity Access Card - Proxcard II Artwork, Matte Finish 1326
1326LGSMV ProxCard® II Proximity Access Card - Plain white, Gloss Finish same as above
1386LGGMN ISOProx® II Graphics Quality PVC, Proximity Access Card 1386
1351LBSMN ProxPass® Long Range Active Proximity Access Tag for Vehicle Access 1351
<
HID iClass® 13.56MHz
HID’s iCLASS® 13.56 MHz read/write contactless smart card technology can be used for diverse applications
Code Product Description Datasheet
2000PGGMN iCLASS® Smart Card, 2k bit (256 Byte) with 2 application areas, 13.56 MHz 200x
2001PGGMN iCLASS® Smart Card, 16k bit (2k Byte) with 2 application areas, 13.56 MHz same as above
2002PGGMN iCLASS® Smart Card, 16k bit (2k Byte) with 16 application areas, 13.56 MHz same as above
2004PGGMN iCLASS® Smart Card 32K (4k Byte) bit with 16K/16 application areas, 16K/1 User Configuration same as above
HID iClass® Prox Card - 13.56MHz+125KHz
The iCLASS Prox Card combines iCLASS 13.56 MHz contactless read/write smart card and Prox 125 kHz proximity technology on a single card
Code Product Descriptionxxx Datasheet
2020BGGMNM iCLASS® Prox Smart Card, 2k bit (256 Byte) with 2 application areas, Dual 13.56 MHz and 125 kHz 202x
2021BGGMNM iCLASS® Prox Smart Card, 16k bit (2k Byte) with 2 application areas, Dual 13.56 MHz and 125 kHz same as above
2022BGGMNM iCLASS® Prox Smart Card, 16k bit (2k Byte) with 16 application areas, Dual 13.56 MHz and 125 kHz same as above
HID MIFARE® 13.56MHz
HID’s FlexSmart MIFARE offerings encompass the industry’s broadest range of open standard contactless smart card products
Code Product Description Datasheet
1430MGGMN FlexSmart® MIFARE® 1K Byte 1430/40
1440MGGMN FlexSmart® MIFARE® 4K Byte same as above
HID MIFARE® /HID Prox Combo Card - 13.56MHz+125KHz
HID’s FlexSmart MIFARE offerings encompass the industry’s broadest range of open standard contactless smart card products
Code Product Description Datasheet
1431MGGMN FlexSmart® MIFARE®/Prox 1K Byte - Combo 13.56MHz and 125KHz 1431/41
1441MGGMN FlexSmart® MIFARE®/Prox 4K Byte - Combo 13.56MHz and 125KHz same as above