โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Customer Service Center

ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่บริการทุกคนจะได้รับการอบรบภายในเพื่อเสริมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ เพื่อให้ลูกค้าจะได้รับการดูแลและการตอบปัญหาทั้งจากทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่บริการของบริษัทจะแสดงขั้นตอนการแก้ไขที่ชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่บริการยังสามารถช่วยเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

Service Description
  • ให้บริการทางโทรศัพท์ , Remote Assistant, Chat และ e-Mail ผ่านทางเจ้าหน้าที่บริการ
  • เวลาการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดบริษัท) ตั้งแต่เวลา 8:30 น. - 17:30 น. (พักช่วง 12:00 น. – 13:00 น.)
  • Phone Call สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Service Hotline Number 02-248-1234
  • Remote Assistant บริการที่ใช้เทคโนโลยีด้าน internet ช่วยในการให้บริการช่วยเหลือ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ที่ให้เจ้าหน้าที่บริการของบริษัท สามารถต่อเชื่อมโดยตรงกับเครื่องของผู้ใช้งานได้เหมือนมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ด้วยกัน
  • E-mail ถึง support@ControlA.co.th คำถามหรือปัญหาต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริการจะตอบกลับภาย 4 ชม.ทำการ