โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Training

OutPay Training Schedule Y2021 (ตารางการฝึกอบรมโปรแกรมเงินเดือน OutPay ปี 2564)

หลักสูตรฝึกอบรม: Basic OutPay XE

มกราคม
อ.19 - พ.20 เวลา 9:30 - 16:0
กุมภาพันธ์
อ.16 - พ.17 เวลา 9:30 - 16:00
มีนาคม
อ.9 - พ.10 เวลา 9:30 - 16:00
พ.17 - พฤ.18 เวลา 9:30 - 16:00
เมษายน
พ.7 - พฤ.8 เวลา 9:30 - 16:00
พ.21 - พฤ.22 เวลา 9:30 - 16:00
พฤษภาคม
พ.5 - พฤ.6 เวลา 9:30 - 16:00
พ.19 - พฤ.20 เวลา 9:30 - 16:00
มิถุนายน
อ.8 - พ.9 เวลา 9:30 - 16:00
พ.16 - พฤ.17 เวลา 9:30 - 16:00
กรกฏาคม
อ.6 - พ.7 เวลา 9:30 - 16:00
พ.14 - พฤ.15 เวลา 9:30 - 16:00
สิงหาคม
อ.3 - พ.4 เวลา 9:30 - 16:00
อ.17 - พ.18 เวลา 9:30 - 16:00
กันยายน
อ.7 - พ.8 เวลา 9:30 - 16:00
พ.15 - พฤ.16 เวลา 9:30 - 16:00
ตุลาคม
อ.5 - พ.6 เวลา 9:30 - 16:00
พฤ.14 - ศ.15 เวลา 9:30 - 16:00
พฤศจิกายน
อ.2 - พ.3 เวลา 9:30 - 16:00
พ.10 - พฤ.11 เวลา 9:30 - 16:00
ธันวาคม
อ.7 - พ.8 เวลา 9:30 - 16:00
ธันวาคม (สำหรับงานสิ้นปี)
พฤ.9 เวลา 9:30 - 16:00
ศ.10 เวลา 9:30 - 16:00

ดาวน์โหลด หัวข้อการฝึกอบรม (OutPay Training Agenda)


MAS Training Schedule Y2021 (ตารางการฝึกอบรม MAS ปี 2564)

หลักสูตรฝึกอบรม: MAS

มกราคม
อ. 12 เวลา 9:00 - 16:00
กุมภาพันธ์
อ.23 เวลา 9:00 - 16:00
มีนาคม
อ. 16 เวลา 9:00 - 16:00
เมษายน
อ.20 เวลา 9:00 - 16:00
พฤษภาคม
อ.18 เวลา 9:00 - 16:00
มิถุนายน
อ.15 เวลา 9:00 - 16:00
กรกฏาคม
อ.13 เวลา 9:00 - 16:00
สิงหาคม
อ.10 เวลา 9:00 - 16:00
กันยายน
อ.14 เวลา 9:00 - 16:00
ตุลาคม
อ.12 เวลา 9:00 - 16:00
พฤศจิกายน
อ.9 เวลา 9:00 - 16:00
ธันวาคม
อ.14 เวลา 9:00 - 16:00
การขอเข้ารับการฝึกอบรม

ท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ Facebook MASHR Payroll & HR Services ก่อนวันเวลาในการฝึกอบรม ล่วงหน้า 7 วัน *กรณีท่านต้องการยกเลิกการฝึกอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อรักษาสิทธิ์การฝึกอบรมในครั้งถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกบริการลูกค้า 02-248-1234 #2 หรือ Support@mashr.asia วันหยุดบริษัท อ้างอิงตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย